2019

Remix

with: Johan Nijhoff (as Novemberbravo)

client: Kijlstra Betonmortel

realisation: Novemberbravo and Sophie Holterman

NL Toch bijzonder hoe een project zich kan ontvouwen. Het begon met een fascinatie voor van die grote draaiende cementwagens en de stille wens om er eens een ontwerp voor te maken. We trokken de stoute schoenen aan en gingen op zoek naar een partij die ons hierbij zou kunnen helpen. Al snel kregen we bericht van Kijlstra Betonmortel dat ze nog wel een wagen hadden staan, in de grondverf, onaangetast, en dat wij ermee mochten doen wat we wilden!

Het draaien van de trommel op verschillende snelheden werd het uitgangspunt voor het ontwerp. Met in het achterhoofd de vroege muziek van Steve Reich en de visuele kwaliteit van de ponskaart ontstond een patroon waarin verschillende ritmes en snelheden steeds een ander beeld opleveren.EN Sometimes a project unfolds in an unexpected way. It all began with a fascination for those big rotating cement trucks and the secret desire to make a design for them someday. We took the plunge and started looking for possibilities to turn this idea into reality. Soon we were informed by Kijlstra Betonmortel that they had a truck with a brand new drum, unaffected, and that we could do with it whatever we wanted!

The rotation of the drum at various speeds became the starting point for the design. With the early music of modern composer Steve Reich and the visual quality of the punch card in mind, we created a pattern in which different rhythms and speeds always result in a different image.

previousnext

© Roelof Feringa

Remix

Remix

© Roelof Feringa

Remix

Remix

Remix

© Roelof Feringa

Remix