2018

Piet van Wijngaerdt

type: Exhibition design

location: Alkmaar

with: Johan Nijhoff (as Novemberbravo)

client: Stedelijk Museum Alkmaar

status: on display

NL Samen met Johan Nijhoff, als Novemberbravo, maakte ik voor het Stedelijk Museum Alkmaar de overzichtstentoonstelling over Piet van Wijngaerdt (1873-1964), grondlegger van de Bergense School.

Het werk van de Amsterdamse schilder heeft tijdens zijn loopbaan een aantal duidelijke stijlwisselingen ondergaan. De verschillen tussen de periodes worden op drie manieren benadrukt in het ontwerp van de tentoonstelling. Allereerst worden de eerdere, lichtere schilderijen gepresenteerd op donkere muren in tegenstelling tot de donkere schilderijen uit de bloeiperiode van kunstenaars op lichtere muren. Ten tweede wordt dit grotere werk ruimtelijker gepresenteerd. Ook worden de werken op verschillende manieren uitgelijnd om de de stijlwisselingen extra te benadrukken. De geleidelijk veranderende lettertypen en het gebruik van gradiënten afgeleid van het proces van de kunstenaars veranderen. Een centraal geplaatste driehoekige videocabine structureert de plattegrond.


EN With great pleasure we have been working on the retrospective exhibition about Piet van Wijngaerdt (1873-1964), instigator of the Bergense School.

The work of the Amsterdam based painter was subject of quite some changes of styles during his career. The differences between the periods are emphasised in the design of the exhibition in three ways. First of all the earlier, lighter paintings are presented on dark walls in contrast to the darker paintings from the artists blooming period on lighter walls. Second, this larger work gets more space on the walls as well as in the floor plan. And third there’s a difference in the alignment of the paintings.

The gradually morphing typefaces and use of gradients derived from the process of the artists change. A centrally placed triangular video booth structures the floorplan.

previousnext

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt

Piet van Wijngaerdt

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt

Piet van Wijngaerdt

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt

© Roel Backaert

Piet van Wijngaerdt

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt

© Pieter Kers

Piet van Wijngaerdt