2019

ONDERDAK

type: Concept

NL ONDERDAK kenmerkt zich door een kapvormig dak dat als een beschermende hoed boven de transparante, open benedenverdieping hangt. De glazen wanden rond dit woonvertrek laten het onderscheid tussen binnen en buiten vervagen en maken de omliggende tuin een verlengde van het leefgedeelte. Deze band met het buitenleven wordt nog eens versterkt door de natuurlijke materialen die zowel buiten als binnen gebruikt worden. De grote overlappende dakrand biedt bovendien volop gelegenheid voor het plaatsen van natuurinclusieve elementen zoals nestkasten voor zwaluwen of insectenhotels. De glazen doos wordt doorkruisd door een langwerpig, met hout bekleed element dat niet alleen zorgt voor een comfortabele indeling van de plattegrond, maar waarin zich ook alle functionele delen bevinden zoals de entree, keuken, trap, garderobe, wc, kastruimte en berging. De meer gesloten bovenverdieping geeft privacy daar waar het nodig is. Een vide behoudt de connectie met het woonvertrek. Bij het bouwen wordt gestreefd naar optimaal hergebruik. De bouwelementen zijn in de toekomst als losse delen opnieuw te gebruiken.


EN ONDERDAK is characterized by a hood-shaped roof that hangs above the transparent, open ground floor like a protective hat. The glass facade around the living room blur the distinction between inside and outside and make the surrounding garden an extension of the living area. This bond with the outdoors is further enhanced by the natural materials that are used both outside and inside. The large overhanging roof also offers ample opportunity for placing nature-inclusive elements such as nesting boxes for swallows or insect hotels. The glass box is traversed by an elongated, wood-clad element that not only ensures a comfortable layout of the floor plan, but which also contains all the functional parts such as the entrance, kitchen, stairs, wardrobe, toilet, cupboard space and storage room. The more enclosed top floor gives privacy where it is needed. A void maintains the connection with the living room. Optimum reuse is sought during construction. In the future, the building elements can be reused as separate parts.

previousnext

ONDERDAK

ONDERDAK

ONDERDAK

ONDERDAK

ONDERDAK