2017 - 2019

HEMA Heerenveen

type: Facade

location: Heerenveen

status: completion 2019

NL Voor de Hema in Heerenveen ontwierp ik een nieuwe gevel en entreegebied. Omdat de gevel een samenvoeging is van in totaal 4 panden en een voormalige steeg heb ik gekozen voor een tweeledige opzet van het ontwerp. Aan de ene kant wordt de oorspronkelijke verkaveling leesbaar gemaakt. De gevel wordt opgedeeld door van links naar rechts twee keer een knik en twee keer een verspringing. Waarbij bij elke verspringing het materiaal en de kleur ook verandert.
De zo ontstane opdeling wordt weer bijeen gebracht door de toevoeging van een geperforeerde laag, een rood stalen scherm.
Op deze manier wordt het één gevel voor één winkel terwijl tegelijkertijd de voor de straat karakteristieke schaal gehandhaafd blijft.
Bij het toe te voegen deel is de gevel afhankelijk van het jaargetijde geheel of gedeeltelijk te openen. In het entreegebied dat zo ontstaat bevindt zich de take away met rookworst en ijs.

EN For the Hema in Heerenveen I designed a new facade and entrance area.
The future façade will be a combination of a total of 4 buildings and a former alley. That’s why I have opted for a twofold design. On the one hand, the original allotment is made legible. The façade is subdivided by folds and steps. Where with each step the material and color also changes.
The resulting division is brought together again by the addition of a perforated layer, a steel screen.
In this way, it becomes one façade for one store, while at the same time the scale characteristic of the street is maintained.
Part of the façade can be fully or partially opened depending on the season. In the entrance area thus created is the take away with smoked sausage and ice cream.

previousnext

HEMA Heerenveen

HEMA Heerenveen

HEMA Heerenveen

HEMA Heerenveen